Kezdőlap | Kiadványaink
 • Hulló István: Ködvirágos hajnalok

      Hulló István tükröt tart elénk, akik részesei vagy tanúi voltunk az elmúlt évtizedeknek. Látjuk benne, hogy milyen volt szülőföldünk egykor, milyen most, megbizonyosodhatunk arról, hogy milyen és mennyi változás következett be közvetlen környezetünkben, de újra fel is fedezhetjük a régen >>

 • Huszka Árpád: Kontra Ferenc írói munkássága

     Kortársként, a szerző (Kontra Ferenc) állandó olvasójaként és kritikusaként meglepő és a fiatalság ábrándjából kijózanító élmény volt szembesülni Huszka Árpád monográfiájával, amelyben Kontra Ferenc műveiről szól az egy nemzedékkel fiatalabb olvasó >>

 • Káich Katalin: A színész és a színjáték dicsérete

      A szabadkai magyar nyelvű hivatásos színjátszás első negyven éve bemutatásának egy lehetséges változata ez a színháztörténeti könyv, mely a megvalósított színielőadásokat és a színészi játékot elemző korabeli vajdasági magyar színházi kritikák és >>

 • Káich Katalin: Identitáskeresésben

      Minden embernek, nemzetnek, településnek, városnak sajátos kultúrája van, olyan, amely kizárólag csak rá jellemző, azt is mondhatnák, identitása. Az identitás nagyon összetett kérdés, napjainkban sokan foglalkoznak vele. Káich Katalin a három fejezetre osztott kötetében erre keresi a választ.

  >>

 • Káich Katalin: Jelenbe áthajló múlt

       Ez a kiadvány eddig meg nem jelent, illetve hazai és külföldi publikációkban már közétett szövegeket tartalmaz, melyeket esszé, esszétanulmány és klasszikus tanulmány formájában írtam az elmúlt évek során. A nyomtatásba nem került írások többsége a 2010-es >>

 • Káich Katalin: Otthon a nagyvilágban

       Az Otthon a nagyvilágban nem olyan szokványos útleírások gyűjteménye, amelyek bármely útikönyvben megtalálhatóak, hanem személyes élmény, vélemény alakította meglátások, valamint a közöttük lévő összefüggések >>

 • Kontra Ferenc: Drávaszögi keresztek

      A Drávaszögi keresztek című regény olyan parttalan világú lírai epika, amelyben sokfelé lehet elindulni. Az elmosódott tér- és időkoordináták között egymáshoz lazán kapcsolódó, jelképes, balladaszerű történetek váltják egymást, >>

 • Korhecz Papp Zsuzsanna: Újjászületések

  Restaurálási, egyházművészeti és kultúrtörténeti képes tanulmányok

      A restaurátor a kulturális javak hiteles megőrzésén fáradozik. Restaurálással valamely műtárgyat eredeti állapotába kívánunk visszaállítani úgy, hogy annak történelmi hitelességét, minden eredeti értékét megőrizzük és egyben további fennamaradását >>

 • Krekity Olga: Interjúlázban

      A huszadik század nyolcvanas éveiben Krekity Olga (a szabadkai 7 Nap fiatal újságírója, korábbi középiskolai magyartanár) állt elő azzal az ötlettel, hogy egy irodalmi „beszélgető könyvet” kellene összeállítani, valami olyasmit, mint Hornyik Miklós könyve (Beszélgetés írókkal, >>

 • Lifka 1880–1952

      Nem kívántuk megismételni Brenner János 1982-ben kiadott könyvében a Lifka Sándorról írottakat, hanem néhány újonnan felkutatott dokumentummal szerettük volna kiegészíteni „a kinematográfia közép-európai népszerűsítőjé”-nek, tájunk első >>

Szabadka rajz