Kezdőlap | Kiadványaink
 • Silling István: Ünnepek és hétköznapok

  Írások a vajdaságiak hajdani és mai népéletéről

      Írásaimban a vajdasági tájat jelölöm kutatásaim színhelyeként, s valóban több dolgozatom vizsgálódása kiterjed az egész régióra, erre a szépséges nagytájra. Azonban én mindvégig vallom, hogy legjobban csak a szülőföldjét ismerheti meg és ismeri az ember, s épp >>

 • Sirbik Attila: Szajkó István portré

  Leheletfinom gubancolódás

     Szajkó István művészete bizonyos képzőművészeti irányzatokkal, stílusokkal érintkezik ugyan, de egyikbe sem sorolható be, felülemelkedik ezeken. Ezt a lebegésszerű felülemelkedést – amelyben alkotói habitusa is tetten érhető – kívánja körbejárni, mélységeiben feltárni a >>

 • Szabadka város királyi várossá lett emelésének százados évordulója alkalmából 1879. évi september 1-én tartott ünnepélyes rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

     Kosztolányi Dezső és Csáth Géza még meg sem született, a városi könyvtár sem alakult még meg, és a Bácsmegyei Napló első száma sem került még a nyomdába, amikor a városi közgyűlés 1877. április 26-án határozatot hozott arról, hogy alkalmazkodva a kor magyarországi >>

 • Szabó Palócz Attila: Visszapörgetés

     Szabó Palócz Attila Visszapörgetés című, száznégy tárcát tartalmazó kéziratának tartalma nem ismeretlen az újságolvasók előtt, lévén, hogy a kéziratba gyűjtött írások szemelvények a vajdasági Magyar Szó napilap hétvégi számaiban megjelenő, azonos címen >>

 • Szlávics Károly: A szőlőtermesztés története a Szabadka–Horgosi-homokvidéken

    Szabadka város szőlőtermesztésének története időrendben több szakaszokra osztható, ami területének növekedésével és csökkenésével is kimutatható.

     A hódoltság utáni területnövekedés a lakosság számának gyarapodásával >>

 • Tér és idő 1918 után / Prostor i vreme nakon 1918 godine

  A kisebbségi politizálás lehetőségei (tanulmányok) / Mogućnosti manjinske politike (studije)

            2012. február 18-án abból az alkalomból került megrendezésre a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében a Tér és idő 1918 után elnevezésű nemzetközi történészkonferencia, hogy a közönség és a neves tudósok méltó keretek >>

 • Vukov Raffai Éva: Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van

  A magyar nyelvhasználat vajdasági terei: nyelvi tervezés és oktatás

    

      A kötet a nyelvi tervezés – különösképpen a kisebbségi oktatásra vonatkozó – módszereinek ismertetése mellett kitér a vajdasági magyar nyelvközösséghez kapcsolódó nyelvi jelenségek tanulmányozására is, valamint néhány, a >>

 • Zolna Matijević: Szabadka 1860.

      Ormos Zsigmond, széles körű munkássága során a Bánságban uralkodó társadalmi viszonyok után érdeklődve, begyűjtötte többek között azt a Szabadka helytörténetére vonatkozó levéltári forrásanyagot is, melyet most teszünk közzé először.

  Ma >>

Szabadka rajz