Kezdőlap | Évkönyvek > Életjel Évkönyv 1
 • Az évkönyv pdf-formátumban

 • Tartalom

  Gál László: Százezer szép szó  5

  Lévay Endre: Tíz esztendő  7

  Az ÉLETJEL visszhangja  31

  Októberi elismerés  59

  Búcsú a színpad művésznőjétől  60

  >>

 • Utószó

      Az ÉLETJEL pódiumán nem egy olyan kultúrtörténeti értékű írás – naplójegyzet, reminiszcencia – hangzott el, amely nyomtatásban nem jelent meg. Az ezekből és a dokumentációs anyagból tervezett szemelvényeket helyszűke miatt nem tehettük közzé.

  >>

Szabadka rajz