Kezdőlap | Ismertetők
 • Bence Erika: Utazások Posztmonarchiában

  Kulturális kontextusok. Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből

  A szerző, Bence Erika szakterülete az irodalomtörténet. Publicisztikája a tanulmányok, esszék, kritikák, értékelések, értelmezések, elemzések műfajában a 18. századtól napjainkig átszövi, behálózza, újragondolja az >>

 • Csáth Géza: 1000 × ölel Józsi. Családi levelek 1913–1919

  Smaragd asztal(bontás)

   

        A Csáth-leveleket összegyűjtő Életjel-kötetek közül számomra ez az utolsó (140 levelet tartalmazó) a legizgalmasabb. A szerkesztő Utószava részletesen kitér az életrajzi fordulatokra, az önértelmezés nehézségeire, a szabadkai/vajdasági >>

 • Csík Mónika: Pópopó és Totyka

  Barangolás a képzelet birodalmában

    

      Csík Mónika Pópopó és Totyka című meséskönyve hiánypótló kiadvány, hiszen amíg Európa-szerte fellendülőben van a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás, addig a vajdasági magyar nyelven megjelenő könyvek sorában elvétve akad gyermek >>

 • Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei V.

  Egy másik térkép

   

       Azt kérdezte tőlem az évfolyamtársam, biztos vagyok-e abban, hogy jól választottam ki a könyvet, amiről írni szándékozom. Világos a kérdés, és igaza is van, íróként valóban nem mutattam magamból semmit, ami arra utalna, hogy a Könyörgésünk >>

 • Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés

   

  FEHÉR Dorottya 2014. „Két mondat közé zárja magát a világ” – Danyi Magdolna korai költészetének beszédmódozatai. In: Orpheus Noster, 4, 85–90.

   

  MIHÁLYI Katalin 2014. Két mondat közé zárt magány. Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés. In: Magyar Szó. URL: >>

 • Fekete J. József: Ami átjön

  Fekete-játékszabályok non-stop

   

       Évek óta sokan várják/várjuk a Kilátóban, hogy Fekete J. József szűrűjén melyik kötet, melyik szöveg hogyan jön át, hogy az adott hálógondolkodásból melyik darabka emelkedik ki. 2010-re összeállt egy újabb műfaj- és régióközi >>

 • Garay Béla: Magyar műkedvelők az őrhelyen

  Fehéren feketén

   

       Évre száznegyven esztendővel ezelőtt jött létre Szabadkán a mai napig is létező, aktív Népkör, amely évtizedeken át, elsősorban a két világháború között a vajdasági magyar színjátszás őrhelye volt, ahogy ezt néhány nagy lélegzetű >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei I.

  Egy magányos őstehetség

   

      Két ujjam azért emelem föl, / hogy tiltakozzam. /Hány éve tartom az ujjam, / hány éve kérdő- / és felkiáltójel vagyok. Ezeket a sorokat az 1960-as évek első felében írta le az akkor huszonéves Gulyás József. Ám a Tiltakozom című versét akár 2014-ben, >>

 • Herceg János: Viharban; Tó mellett város

  Herceg János első könyvei

   

       Két könyvet olvastam el, mindkettőt újraolvastam. Az újraolvasás különös olvasói élmény. Régi olvasói tapasztalatok ellenőrzését, távoli olvasásélmények felidézését, ugyanakkor olvasói tapasztalatok és kritikai ítéletek >>

 • Hicsik Dóra: Alma mater

  „A mi igazi feladatunk az apostolkodás, a nevelés, az emberteremtés, mint a jó Istené, a nevelés, ami meglehetősen nehéz dolog.”

  Kosztolányi Dezső: Aranysárkány

   

       Egyik kedvenc könyvem Kosztolányi Dezső Aranysárkány című >>

Szabadka rajz