Kezdőlap | Ismertetők
 • Csáth Géza: 1000 × ölel Józsi. Családi levelek 1913–1919

  Smaragd asztal(bontás)

   

        A Csáth-leveleket összegyűjtő Életjel-kötetek közül számomra ez az utolsó (140 levelet tartalmazó) a legizgalmasabb. A szerkesztő Utószava részletesen kitér az életrajzi fordulatokra, az önértelmezés nehézségeire, a szabadkai/vajdasági >>

 • Csík Mónika: Pópopó és Totyka

  Barangolás a képzelet birodalmában

    

      Csík Mónika Pópopó és Totyka című meséskönyve hiánypótló kiadvány, hiszen amíg Európa-szerte fellendülőben van a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás, addig a vajdasági magyar nyelven megjelenő könyvek sorában elvétve akad gyermek >>

 • Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei V.

  Egy másik térkép

   

       Azt kérdezte tőlem az évfolyamtársam, biztos vagyok-e abban, hogy jól választottam ki a könyvet, amiről írni szándékozom. Világos a kérdés, és igaza is van, íróként valóban nem mutattam magamból semmit, ami arra utalna, hogy a Könyörgésünk >>

 • Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés

   

  FEHÉR Dorottya 2014. „Két mondat közé zárja magát a világ” – Danyi Magdolna korai költészetének beszédmódozatai. In: Orpheus Noster, 4, 85–90.

   

  MIHÁLYI Katalin 2014. Két mondat közé zárt magány. Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés. In: Magyar Szó. URL: >>

 • Fekete J. József: Ami átjön

  Fekete-játékszabályok non-stop

   

       Évek óta sokan várják/várjuk a Kilátóban, hogy Fekete J. József szűrűjén melyik kötet, melyik szöveg hogyan jön át, hogy az adott hálógondolkodásból melyik darabka emelkedik ki. 2010-re összeállt egy újabb műfaj- és régióközi >>

 • Garay Béla: Magyar műkedvelők az őrhelyen

  Fehéren feketén

   

       Évre száznegyven esztendővel ezelőtt jött létre Szabadkán a mai napig is létező, aktív Népkör, amely évtizedeken át, elsősorban a két világháború között a vajdasági magyar színjátszás őrhelye volt, ahogy ezt néhány nagy lélegzetű >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei I.

  Egy magányos őstehetség

   

      Két ujjam azért emelem föl, / hogy tiltakozzam. /Hány éve tartom az ujjam, / hány éve kérdő- / és felkiáltójel vagyok. Ezeket a sorokat az 1960-as évek első felében írta le az akkor huszonéves Gulyás József. Ám a Tiltakozom című versét akár 2014-ben, >>

 • Herceg János: Viharban; Tó mellett város

  Herceg János első könyvei

   

       Két könyvet olvastam el, mindkettőt újraolvastam. Az újraolvasás különös olvasói élmény. Régi olvasói tapasztalatok ellenőrzését, távoli olvasásélmények felidézését, ugyanakkor olvasói tapasztalatok és kritikai ítéletek >>

 • Hicsik Dóra: Alma mater

  „A mi igazi feladatunk az apostolkodás, a nevelés, az emberteremtés, mint a jó Istené, a nevelés, ami meglehetősen nehéz dolog.”

  Kosztolányi Dezső: Aranysárkány

   

       Egyik kedvenc könyvem Kosztolányi Dezső Aranysárkány című >>

 • Hózsa Éva: Csáth-allé (és kitérők)

  Mozgások és elmozdulások

   

      Egy évtizeddel ezelőtt még úgy tűnhetett, hogy Hózsa Éva azon tudós irodalomértők mellé sorakozik majd fel, akik ún. „láthatatlan életművet” hoznak létre. Vagyis sokfelé és sokat publikálnak, szerkesztőként mások közlési lehetőségeit egyengetik, >>

Szabadka rajz