Kezdőlap | Kiadványaink > Silling István: Ünnepek és ...

Silling István: Ünnepek és hétköznapok

Írások a vajdaságiak hajdani és mai népéletéről

    Írásaimban a vajdasági tájat jelölöm kutatásaim színhelyeként, s valóban több dolgozatom vizsgálódása kiterjed az egész régióra, erre a szépséges nagytájra. Azonban én mindvégig vallom, hogy legjobban csak a szülőföldjét ismerheti meg és ismeri az ember, s épp ezért több írásom a nyugat-bácskai vidék népéletének egy-egy szegmentumára vonatkozik; míg több dolgozat csak magával a szülőfalummal, Kupuszinával foglalkozik. Jómagam ezt így érzem jónak és helyénvalónak. Az én szülőhazám a Vajdaság, és nem több; szülőföldem a Bácska, azon belül is a Duna mentének Nyuga-Bácska nevű sokszínű és soknyelvű világa; szülőfalu pedig csak egy van, Kupuszina, amelyben már idestova hat évtizede van állandó maradásom. Erről a településről szólni feladat is, cél is, vállalás is. És csak azt mondhatom el róla, amit a falumbeliektől, a kupuszinai öregektől, fiataloktól hallottam, tanultam, láttam, amit tőlük kaptam.

A népéletkutatás terén is még sok a tennivaló ezen a tájon, pedig már nem is kevesen vizsgáljuk a múlt és a jelen köznapi tudását. Sok-sok kisebb-nagyobb vállalkozás alkotja már a vajdasági emberek népi kultúrájáról – a miénkről és szomszédainkéról – összeálló képet. A vajdasági magyar néprajzkutatás egyre növekvő, erőre kapó és állandósuló folyamatában az én mostani könyvemnek és a hozzá hasonló gyűjteményeknek is megvan a maguk helye, hogy majdan több, nagyobb méretű, néprajztudományunk szakterületeit felölelő monográfiákban használható adatokkal szerepeljenek.

                                                                                                                  (Részlet a szerző előszavából)

Műfaj: néprajzi tanulmányok 

Kiadás éve: 2010

    Szabadka rajz