Kezdőlap | Kiadványaink
 • Aaron Blumm: Ki ölte meg a Török Zolit?

     Aaron Blumm nem angyal, mégis bukdácsol, összekeveri a nemeket, az identitásokat. Mutatványoskodik, elbizonytalanít. Nem ördög, nem kígyó, mégis bűnbe visz. Sokat tud a szerelemről, a vágyról, a túlsó partról. A szerelem betegéről és a hiányról. A könnyekről. Csáth Gézáról >>

 • A szabadkai Magyar Népkör naplója

  1945–1950

     Néhány évvel ezelőtt Bodrogi Hajnalka az iratok rendezésekor ráakadt két naplóra, amelyből végigkövethetjük az egyesület eseményeit az 1945. június 24-től 1950. november 1-ig tartó időszakból. Nem jegyzőkönyvek ezek, a fedőlapján ez olvasható: A szabadkai Magyar Népkör naplója. Azt, hogy ki >>

 • Beke Ottó: Nyelvhasználat a csönd határán

    Beke Ottó jelen kötetbe foglalt írásai egy kivételtől eltekintve immár különböző kötetekben, gyűjteményes kiadványokban, folyóiratokban, továbbá egyéb nyomtatott és online orgánumokban láttak napvilágot. A felölelt írások legkorábbika 2007-es, ily módon a kötet szövegei több >>

 • Bence Erika: Utazások Posztmonarchiában

  Kulturális kontextusok – Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből

  Bence Erika: Utazások Posztmonarchiában

       A 27 szöveget (tanulmányokat és kritikákat) tartalmazó kézirat fejezetei műfaji és tematikai elvek mentén jöttek létre.

      A Kulturális kontextusok című fejezetben olyan tanulmányok kaptak helyet, amelyek a kulturális párbeszéd és interkulturális >>

 • Boja Patyi Sarolta: A pipicslámpa fényénél

  Moholi népmesék, mondák és más történetek

  A pipicslámpa fényénél

       Boja Patyi Sarolta a szabadkai Rehák Kollégiumban egyetemista korában jegyezte el magát a népi hagyományok gyűjtésével. Amikor befejezte tanulmányait, óvónőként is folytatta ezt a munkát. Folyamatosan részt vett a Kálmány Lajos népmesemondó versenyen, a néprajz kategóriájában. A >>

 • Brenner József: Emlékeim

  Memoárok (1860–1942)

     Idősebb Brenner József (1860–1945), Csáth Géza édesapja, a harmincas években, második felesége, Budánovits Ilona (1875–1929) halála után kezdett hozzá memoárja megírásához Emlékeim címmel. Az egyes fejezeteket csaknem tíz évig írta, a szöveget folyamatosan javította, megannyi >>

 • Csáth Géza: 1000 x ölel Józsi

  Családi levelek 1909–1912

    

      Kötetünkben ezúttal azokat a leveleket tesszük közzé, amelyeket Csáth Géza 1909 és 1912 között írt családjának, s amelyek Dér Zoltán magángyűjteményében maradtak ránk. A levelek címzettjei ezúttal Csáth Géza édesapja, dr. Brenner >>

 • Csáth Géza: 1000 x ölel Józsi

  Családi levelek 1913–1919

       Zárókötetünkben hat év leveleit tesszük közzé, melyeket az író életének utolsó éveiben írt családjának. A levelek elsősorban Csáth Géza életrajzának és munkásságának pontosításához nyújtanak fogódzót. Nagyobbik >>

 • Csík Mónika: Hangyafarsang

  Janovics Erika rajzaival

     Mindenkor nagy öröm egy új, gyermekeknek szóló kötetet megjelenése. Csík Mónika Hangyafarsang című költeménye a szabadkai Életjel Kiadó gondozásában egy izgalmas vállalkozás folytatása, hiszen Kanyó Janovics Erika képzőművésszel, jelmeztervezővel ez immár a harmadik közös >>

 • Csík Mónika: Nincs rajta gatya

  Állati állatsoroló

    Az egyik legtermékenyebb vajdasági magyar költő, Csík Mónika örvendezteti meg a gyermekeket újabb verseskötettel, a Nincs rajta gatya – Állati állatsorolóval. Jóllehet az eddigiek (Mákvihar – zEtna Kiadó, 2011; Miféle zergetoll? – zEtna, 2015; Hangyafarsang – Életjel Kiadó, 2020) sem „árultak >>

Szabadka rajz