Kezdőlap | Kiadványaink
 • Csík Mónika: Pópopó és Totyka

      Azon az éjszakán pocakos, szürke köpönyegbe bújt fellegek ringatóztak az ég vizében. Hosszú ormányukkal úgy szippantották magukba az összes libigő-lebegő vízpárát, mint Dombi elefánt az állatkertben az elé tett, vödörnyi friss vizet. A kisebb gyerekfellegek csak ímmel-ámmal >>

 • Csík Mónika: Térhatárok

     A Térhatárok Csík Mónika harmadik verseskötete, a Metszetek és a Hattyúnyakú mellett, a költőnőnek eddig még két gyermekverseskötete, két mesekötete és egy prózakötete jelent meg. Mivel a Hattyúnyakú című kötet néhány kimondottan oda íródott versciklust >>

 • Csorba Béla: Temerini kenyér

      Csorba Béla kiemelkedő vajdasági néprajzkutató, aki jelentős tudományos eredményeket ért el Temerin helytörténeti vonatkozásában. Könyvében eddigi publikációit szedte csokorba. Nyelvészeti magyarázattal szolgál Temerin város nevének eredetéhez. Körüljárja a lehetséges >>

 • Csuka Zoltán: Kéve

  Vajdasági költők antológiája

     „Vagyunk, és íme, megnyilatkozunk, mindannyian egy kévébe kötötten – írta 1928-ban az első vajdasági versantológia előszavában Csuka Zoltán.      

  – Mi szólunk, mi hívunk, mi zörgetünk. Hiszünk abban, hogy >>

 • Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei V.

      A mintegy hatszáz szabadkai vallási kisemléknek a jelentős része szenteket ábrázoló köztéri szobor. A kétszáz éve felállított első ilyen típusút mintegy harminc követte az elmúlt két évszázadban. Ismerve a szabadkaiak vallási életét, illetve a különféle >>

 • Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés

       Danyi Magdolna 2012-ben kereste meg kiadónkat Enyhület és felröppenés című kéziratával. A tervek szerint a verseskötet az Életjel, a Forum és a Kortárs közös kiadásában jelent volna meg a 2013-as Ünnepi Könyvhétre. A költőnő tragikus hirtelenségű halála azonban lelassította a kiadással kapcsolatos >>

 • Danyi Magdolna: Értelmezések

     Az Értelmezések olyan válogatott gyűjtemény, amely egy értelmezői szemlélet alakulását is megmutatja az alkotói életidő folyamában, melyet alapvetően a költészet megközelítései határoztak meg, s csak kevéssé a próza és dráma nyelvének elemzései. A gyűjtemény >>

 • Deák Ferenc: Légszomj

      A Légszomj valóban néhány párhuzamosan futó síkból tevődik össze. Egyes vonatkozással családdrámára emlékeztetnek, ilyen az apa harca a fiával, a fiúk egymás közötti küzdelme. Általában nem sematizált figurákat kell látnunk Deák művében. Az apa >>

 • Debreczeni József, Szenteleki Kornél: Bazsalikom

  Modern szerb költők antológiája

      A századfordulót övező évtizedek tíz antológiája a magyar–szerb irodalmi kapcsolatok fénykorát összegezi: a Bazsalikom, Szenteleky Kornél és Debreczeni József 1928-ban Szabadkán kiadott Modern szerb költők antológiája, a világháború következményeitől még lidérces időben >>

 • Dömötör Gábor: A holdleány álma

  Építészet és műemlékvédelem

     A szerző a szabadkai Műemlékvédelmi Intézet építőmérnökeként az örökségvédelem elméleti és gyakorlati problémáival ismerteti meg az olvasókat: azzal, milyen összetett feladata van a mérnöknek, ha egy település, épület helyre-állításáról, >>

Szabadka rajz