Kezdőlap | Kiadványaink
 • Danyi Magdolna: Értelmezések

     Az Értelmezések olyan válogatott gyűjtemény, amely egy értelmezői szemlélet alakulását is megmutatja az alkotói életidő folyamában, melyet alapvetően a költészet megközelítései határoztak meg, s csak kevéssé a próza és dráma nyelvének elemzései. A gyűjtemény >>

 • Deák Ferenc: Légszomj

      A Légszomj valóban néhány párhuzamosan futó síkból tevődik össze. Egyes vonatkozással családdrámára emlékeztetnek, ilyen az apa harca a fiával, a fiúk egymás közötti küzdelme. Általában nem sematizált figurákat kell látnunk Deák művében. Az apa >>

 • Debreczeni József, Szenteleki Kornél: Bazsalikom

  Modern szerb költők antológiája

      A századfordulót övező évtizedek tíz antológiája a magyar–szerb irodalmi kapcsolatok fénykorát összegezi: a Bazsalikom, Szenteleky Kornél és Debreczeni József 1928-ban Szabadkán kiadott Modern szerb költők antológiája, a világháború következményeitől még lidérces időben >>

 • Dömötör Gábor: A holdleány álma

  Építészet és műemlékvédelem

     A szerző a szabadkai Műemlékvédelmi Intézet építőmérnökeként az örökségvédelem elméleti és gyakorlati problémáival ismerteti meg az olvasókat: azzal, milyen összetett feladata van a mérnöknek, ha egy település, épület helyre-állításáról, >>

 • Dudás Károly: Ketrecbál

      Kíváncsian és, bevallom, némi szorongással várom a kritikát a Ketrecbálról, Dudás Károly kisregényéről, amelyet én nagy élvezettel olvasgattam. Nem egyszerre, mert ahhoz túl tömény próza ez énnekem, hanem apránként, oldalanként, vagy legföljebb fejezetenként, ha olykor >>

 • Farkas Bertalan: Szabadka szabad királyi városʼ századjai

  Hasonmás kiadás, Káich Katalin utószavával

     A megverselt várostörténet sokat elárul Farkas Bertalan szemléletmódjáról mind a múlt, mind pedig a jelen megítélését illetően. Tájékozottságához, az események ismeretéhez nem fér kétség, de a történelem felfogása magán viseli mindazokat a sajátosságokat >>

 • Fekete J. József: Ami átjön

  Magyar olvasókönyv

      Ami átjön. Nem jelképes a kötet címe, egyszerűen azt a szellemi élményt jelöli, amit magyar írók munkái váltottak ki egy magyar olvasóban. Ezért magyar olvasókönyv.

  Sem műfaji, sem tematikai rend nem érvényesül a kötetben, ennek ellenére talán mégsem >>

 • Fekete J. József: Idegenség/Érintettség

  Magyar olvasókönyv 2.

       Amíg a provincializmussal szembeni felvidéki és erdélyi törekvések a múlt század derekától errefelé, a kárpátaljaiak pedig a századvégen artikulálódtak, addig nálunk a hatvanas évek elejétől már gyakorlatban is működött a művészet európai dimenzióinak >>

 • Garay Béla: Magyar műkedvelők az őrhelyen

      Garay Béla Szabadkán született 1897-ben. Tizenhat évesen, 1913-ban szegődött el segédszínésznek. Viola, az alföldi haramia című darabban láthatta először a szabadkai közönség, ugyanabban az évben Szigligeti Ede Liliomfijában már a címszerepet játszotta.

  Az első >>

 • Gergely József: Madárnaptár

     A Madárnaptár kifejezés kapcsán az olvasó megkérdezheti, hogy mitől is naptár a madarakról és szokásaikról szóló írásokat tartalmazó kötet. A könyvbe válogatott cikkek eredetileg a Magyar Szóban, az 1993-ban megszűnt Szivárvány melléklet Madárnaptár rovatában jelentek >>

Szabadka rajz