Kezdőlap | Kiadványaink
 • Gyóni Géza: Jegyzetek a napról

      Gyóni Géza szabadkai tartózkodása alatt a modernitás hírnöke volt. Azokhoz a témákhoz nyúlt, azokat közvetítette és azokról mondott véleményt, amelyek a kor Szabadkáján, a korabeli Magyarországon a legaktuálisabbak voltak. Rendszerellenessége és kritikai észrevételei szinte >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei I.

    

     Miközben Gulyás József összegyűjtött verseit ajánlom kiadásra, csak azt szeretném előrebocsátani, egyértelműen ott látom őt legjobb költőink között. Konczra gondolok, Fehér Ferencre, Domonkosra, Ácsra, Papra, Zákányra, Brasnyóra, >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei II.

    Gulyás József verseit a karakterisztikus, nagy gonddal elrendezett vershelyzet jellemzi. Mindenekelőtt a térbeliség: hol vagyunk éppen, kint egy téli tájban vagy egy ismerős szobában. Elég csak egy villanásnyi részlet, ami aztán metaforába fordul. A gesztus mindig olyan intenzív, hogy otthon érezzük magunkat a versben. Ami arra is utal, hogy >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei III.

      Íme egy költő, kis utazótáskával, benne fogkefe, pizsama. Íme Gulyás József, a szabadkai proletár költő, aki soha sem tartozott az aktuális és divatos vajdasági magyar költészet fősodrához. A magyarországi ítészek is alig vettek róla tudomást. Nem volt különösebben ünnepelt >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei IV.

     „Engem itt dobott ki / a ropogó lágy földből az idő ekéje, / hol egy vad nyomából / az idő vastag érként buzog / és kecskeköröm alakú csigaházak söprődnek / a partra ki, / megszülte magát az az óra / a suttogó pusztákban, / hol mély szerkezet dolgozik magában, / ott lent, / öreg, >>

 • Herceg János: Viharban

      A nyolc novellát tartalmazó első könyv meghozza Herceg János számára az elismerést, olyan jelentős írók figyeltek fel rá, mint Ambrus Balázs, Szirmai Károly, Benedek Marcell és Németh László.

  A bírálók a történetek meseszerűségét emelték ki. >>

 • Hicsik Dóra: Alma mater

      E könyvecske a szabadkai gimnázium tanárairól szól, azokról az emberekről, akik 1861 és 1918 között tanítottak az iskolában. Az Olvasó találkozhatott már a nevükkel egy-egy Szabadkáról vagy Kosztolányiról szóló könyv lábjegyzetei között, az évkönyvekben vagy a >>

 • Hicsik Dóra: A bácskai Kosztolányiak – Nemeskosztolánytól Szabadkáig

       Kosztolányi Árpád szabadkai gimnáziumi tanár volt. Amíg éltek olyanok, akik még láthatták, hallhatták őt, ő volt a Tanár úr, az Igazgató úr. Alakja lassan elhalványult a kortársai emlékezetében, de tovább élt az irodalomban – mint Kosztolányi Dezső imádva féltett >>

 • Hózsa Éva: A móló hangja

       A téma szeretetének gazdag dokumentuma, örömteli foglalatosság eredménye Hózsa Éva legújabb kötete, melyben a szerző poétikai, migráns vagy fordításelméleti problémák mellett korábbi (pl. Csáth-, Kosztolányi-, Tolnai-, Mándy-) kutatásainak árnyalását vagy éppen >>

 • Hózsa Éva: Csáth-allé (és kitérők)

      Csáth Géza Az álom című cikkében (1909) a bűvész cilinderéhez hasonlítja az álomban összesűrített anyagot, mert az álomban is, a bűvész cilinderében is »tengernyi mindeféle« rejlik. Az álom összevonja az arcokat, az eseményeket, az álomban felsejlő emberek a Galton-féle >>

Szabadka rajz