Kezdőlap | Kiadványaink
 • Dudás Károly: Ketrecbál

      Kíváncsian és, bevallom, némi szorongással várom a kritikát a Ketrecbálról, Dudás Károly kisregényéről, amelyet én nagy élvezettel olvasgattam. Nem egyszerre, mert ahhoz túl tömény próza ez énnekem, hanem apránként, oldalanként, vagy legföljebb fejezetenként, ha olykor >>

 • Farkas Bertalan: Szabadka szabad királyi városʼ századjai

  Hasonmás kiadás, Káich Katalin utószavával

     A megverselt várostörténet sokat elárul Farkas Bertalan szemléletmódjáról mind a múlt, mind pedig a jelen megítélését illetően. Tájékozottságához, az események ismeretéhez nem fér kétség, de a történelem felfogása magán viseli mindazokat a sajátosságokat >>

 • Fekete J. József: Ami átjön

  Magyar olvasókönyv

      Ami átjön. Nem jelképes a kötet címe, egyszerűen azt a szellemi élményt jelöli, amit magyar írók munkái váltottak ki egy magyar olvasóban. Ezért magyar olvasókönyv.

  Sem műfaji, sem tematikai rend nem érvényesül a kötetben, ennek ellenére talán mégsem >>

 • Fekete J. József: Idegenség/Érintettség

  Magyar olvasókönyv 2.

       Amíg a provincializmussal szembeni felvidéki és erdélyi törekvések a múlt század derekától errefelé, a kárpátaljaiak pedig a századvégen artikulálódtak, addig nálunk a hatvanas évek elejétől már gyakorlatban is működött a művészet európai dimenzióinak >>

 • Gábrity Molnár Irén: Kutatások metszete

  A vajdasági magyarok helyzetelemzése

      Elemzéseimben arra fókuszáltam, ami szerintem leginkább befolyásolja a vajdasági magyarok magatartását: a társadalmi pozicionálás, a népességfogyás (demográfiai mutatók), a belső és külső migrációs folyamatok dimenziói, az iskolázottság, a foglalkoztatottság, a gazdasági >>

 • Garay Béla: Magyar műkedvelők az őrhelyen

      Garay Béla Szabadkán született 1897-ben. Tizenhat évesen, 1913-ban szegődött el segédszínésznek. Viola, az alföldi haramia című darabban láthatta először a szabadkai közönség, ugyanabban az évben Szigligeti Ede Liliomfijában már a címszerepet játszotta.

  Az első >>

 • Gergely József: Madárnaptár

     A Madárnaptár kifejezés kapcsán az olvasó megkérdezheti, hogy mitől is naptár a madarakról és szokásaikról szóló írásokat tartalmazó kötet. A könyvbe válogatott cikkek eredetileg a Magyar Szóban, az 1993-ban megszűnt Szivárvány melléklet Madárnaptár rovatában jelentek >>

 • Gyóni Géza: Jegyzetek a napról

      Gyóni Géza szabadkai tartózkodása alatt a modernitás hírnöke volt. Azokhoz a témákhoz nyúlt, azokat közvetítette és azokról mondott véleményt, amelyek a kor Szabadkáján, a korabeli Magyarországon a legaktuálisabbak voltak. Rendszerellenessége és kritikai észrevételei szinte >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei I.

    

     Miközben Gulyás József összegyűjtött verseit ajánlom kiadásra, csak azt szeretném előrebocsátani, egyértelműen ott látom őt legjobb költőink között. Konczra gondolok, Fehér Ferencre, Domonkosra, Ácsra, Papra, Zákányra, Brasnyóra, >>

 • Gulyás József összegyűjtött versei II.

    Gulyás József verseit a karakterisztikus, nagy gonddal elrendezett vershelyzet jellemzi. Mindenekelőtt a térbeliség: hol vagyunk éppen, kint egy téli tájban vagy egy ismerős szobában. Elég csak egy villanásnyi részlet, ami aztán metaforába fordul. A gesztus mindig olyan intenzív, hogy otthon érezzük magunkat a versben. Ami arra is utal, hogy >>

Szabadka rajz