Kezdőlap | Kiadványaink > Debreczeni József, Szenteleki Kornél: ...

Debreczeni József, Szenteleki Kornél: Bazsalikom

Modern szerb költők antológiája

    A századfordulót övező évtizedek tíz antológiája a magyar–szerb irodalmi kapcsolatok fénykorát összegezi: a Bazsalikom, Szenteleky Kornél és Debreczeni József 1928-ban Szabadkán kiadott Modern szerb költők antológiája, a világháború következményeitől még lidérces időben jelenik meg, az egységesnek vélt jugo(dél)szláv kultúrtérségben egyengetett vajdasági kisebbségi magyar irodalom identitáskereső és megalapozási útján. Szenteleky vállalta azt, a Mladen Leskovac által is közzétett feladatot, nevezetesen, „hogy a vajdasági magyar kultúrának kell megtennie az első lépéseket a szerb kultúrával való együttműködés felé”. Szivácra való visszatérése és letelepedése után, már 1923-ban kibővült fordítói érdeklődése a szerb irodalom felé. A Bácsmegyei Napló Szerb elbeszélők című rovatában Borislav Stanković, Veljko Petrović, Ivo Ćipiko, Milan Uskoković, Dragiša Vasić elbeszéléseit tolmácsolta. Hamarosan a szerb költészet vonzáskörébe került. Elsőként a fiatal Žarko Vasiljevićet fordította, de az igazi felfedezést számára Jovan Dučić költészete jelentette. Lehet, hogy épp az ő versei nyomán jött létre a szerb költészet antológia-terv, amelyről a pozsonyi Tűz folyóirat 1926. októberi száma már hírt adott; amikor 1927. február 9-én és 10-én Kairóban, tunéziai utazása közben a nagykövetként ott élő Jovan Dučić fogadta, már az antológia részletkérdéseit vitatták meg. Szentelekyre minden bizonnyal hatást gyakorolt Dučićnak a szerb irodalomról alkotott véleménye. Kairóból magával hozta nemcsak azt a verslistát, amelyet Dučić saját verseiből válogatott ki a részére, hanem azokat az elképzeléseket és szuggesztiókat is, amelyek az antológia felépítésére, a költők és versek válogatására és besorolási sorrendjére vonatkoztak.

 

                                                                                                        (Részlet Marija Cindori utószavából)

Műfaj: versek
Kiadás éve: 2010

Debreczeni József, Szenteleki Kornél
    Szabadka rajz