Kezdőlap | Kiadványaink > A szabadkai Magyar Népkör naplója

A szabadkai Magyar Népkör naplója

1945–1950

   Néhány évvel ezelőtt Bodrogi Hajnalka az iratok rendezésekor ráakadt két naplóra, amelyből végigkövethetjük az egyesület eseményeit az 1945. június 24-től 1950. november 1-ig tartó időszakból. Nem jegyzőkönyvek ezek, a fedőlapján ez olvasható: A szabadkai Magyar Népkör naplója. Azt, hogy ki készítette, nem sikerült kideríteni. A két füzetből viszont arra következtetünk, hogy írójuk korábbi jegyzőkönyvekből állíthatta össze őket. Feladatként kaphatta ezt a munkát. A beszámolókból, az események bemutatásából következtetünk erre.

Garay Béla és Szőllősy Vágó László monográfiát írt az egyesület történetéről. Leginkább arra hivatkoztak, hogy a visszaemlékezésekből és az egykori színjátszóktól kapott dokumentumokból sikerült rekonstruálni az egyesület történetét. Nincs szándékunkban ezeket a megjegyzéseket felülbírálni, a Népkör irattárában jó néhány olyan dokumentumot őriznek, amely ugyan alapjában nem módosítja az intézmény tevékenységéről szóló meg-állapításokat, az alaposabb tanulmányozása viszont pontosítja eddigi tudásunkat.

                                                                                                                 

                                                                                                                  (Dévavári Beszédes Valéria)

 

Műfaj: napló

Kiadás éve: 2021

    Szabadka rajz