Kezdőlap | Kiadványaink > Beke Ottó: Nyelvhasználat a csönd ...

Beke Ottó: Nyelvhasználat a csönd határán

  Beke Ottó jelen kötetbe foglalt írásai egy kivételtől eltekintve immár különböző kötetekben, gyűjteményes kiadványokban, folyóiratokban, továbbá egyéb nyomtatott és online orgánumokban láttak napvilágot. A felölelt írások legkorábbika 2007-es, ily módon a kötet szövegei több mint tízéves tudományos és kritikai tevékenység keresztmetszetét nyújtják. Döntő többségük fogalmi jellegű, és különböző tudományterületek, többek között az irodalom-, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, továbbá az oktatásmódszertan területét érinti. A diszciplináris sokszínűség jellegét figyelembe véve a kötet alcíme nem tartalmaz tudományterületi besorolást, inkább a nyitottság mellett teszi le a voksot. Ez a szerző eddigi tudományos és kritikai tevékenységével, illetve annak jellegével, továbbá kibontakozása mögött megfigyelhető tendenciájával is párhuzamba állítható.

  Jelen kötet összeállításának és kiadásának célja a tanulmányok összegyűjtése és közös keretben történő közreadása, továbbá a bő egy évtizedes publikációs tevékenység alakulástörténetének, az abban lezajlott változások, hangsúlyáttevődések, a kulturális és tudományos életet, jelenségeket érintő orientációs irányok időnkénti módosulásainak érzékeltetése. A hitelesség érdekében az egyes írások az eredeti formájukban kerültek itt közlésre, ami a hivatkozási módok, tematikus és kontextuális meghatározottságok különbözőségében is kifejezésre jut.

                                                                                                                                                 (Utószó)

Műfaj: tanulmányok

Kiadás éve: 2020

Beke Ottó
    Szabadka rajz