Kezdőlap | Kiadványaink > Lifka 1880–1952

Lifka 1880–1952

    Nem kívántuk megismételni Brenner János 1982-ben kiadott könyvében a Lifka Sándorról írottakat, hanem néhány újonnan felkutatott dokumentummal szerettük volna kiegészíteni „a kinematográfia közép-európai népszerűsítőjé”-nek, tájunk első filmkészítőjének az életéhez és munkásságához fűződő kötetet. Úgy gondoltuk, annál inkább szükség van erre, mert ez az életének túlnyomó részét Szabadkán leélt, kivételes személyiség sok minden mással is foglalkozott a filmezésen kívül, amiről Brenner könyvében nem esett szó, s amiről érdemes tudnunk. Bepillantást szerettünk volna adni ennek a kivételes személyiségnek, a rokonszenves, művelt polgárnak a magán-életébe.

E könyv szerzői új dokumentumok felkutatásával, Lifka önéletrajzi jellegű írásának közreadásával, nevelt lányának, dr. Evetovityné Szabó Editnek a megszólaltatásával, valamint a feleség: Beck Erzsébet megánleveleinek s Lifka most először közzétett, saját zeneműveinek a mellékelt DVD-n való bemutatásával emberközelbe szerették volna hozni Szabadka nagy fiát, akit „a kiművelt értelem, a kiművelt szív, a kiművelt kéz és hallás” jellemzett. A könyv a nagyközönségnek szól, azt remélve, hogy hasznos láncszeme lehet a Lifka-kultusz felélesztésének, erősítésének. A palicsi filmfesztivál szintén egyfajta adalékként hasznosíthatná.

                                                                                                       (Farka Zsuzsa szerkesztő utószava)

Műfaj: művelődéstörténeti tanulmányok, interjú

Kiadás éve: 2009

Szerzői csoport (válogatta Farkas Zsuzsa)
    Szabadka rajz