Kezdőlap | Kiadványaink > Káich Katalin: Otthon a nagyvilágban

Káich Katalin: Otthon a nagyvilágban

     Az Otthon a nagyvilágban nem olyan szokványos útleírások gyűjteménye, amelyek bármely útikönyvben megtalálhatóak, hanem személyes élmény, vélemény alakította meglátások, valamint a közöttük lévő összefüggések tárháza. A kötet sajátságos ön- és világismeretet magában foglaló, esszészerű feldolgozása mindazoknak az élményeknek, amelyek velejárói voltak a Dél-Amerikában, Németországban, Szentföldön, Lappföldön, Rodoszon stb. tett látogatásomnak. A könyv abból a célból született, hogy az utazásaim által kitágított horizontú világlátásom segítségével minél átfogóbban, lényegre törőbben járuljon hozzá teremtett világunk törvényszerűségeinek megértéséhez, illetve a tapasztalatok továbbadásához. Az írások tehát a többi közt az így kialakult látásmódot is közvetíteni kívánják az olvasó felé. Következésképpen nem pusztán ismeretek átadásáról van szó, hanem annak lehetőségéről, hogy az elbeszélések olyan szempontokat nyújthatnak az olvasónak a világunkról való gondolkodáshoz, amelyek rávilágítanak a saját környezet és a más vidékek, látszólag más feltételek között élők közti összefüggésekre. Az önmegértés és a mások/a másság megértése alapfeltétele egy élhetőbb világ kialakításának. Ha úgy tetszik, az alábbi írások által tett időutazás a mondottakhoz is hozzájárul a maga szerény módján.

                                                                                                                 (Részlet a szerző előszavából)

 

Műfaj: Úti jegyzetek

Kiadás éve: 2014

Káich Katalin
    Szabadka rajz