Kezdőlap | Kiadványaink > Káich Katalin: Jelenbe áthajló múlt

Káich Katalin: Jelenbe áthajló múlt

     Ez a kiadvány eddig meg nem jelent, illetve hazai és külföldi publikációkban már közétett szövegeket tartalmaz, melyeket esszé, esszétanulmány és klasszikus tanulmány formájában írtam az elmúlt évek során. A nyomtatásba nem került írások többsége a 2010-es években keletkezett, felkérésre, tudományos konferenciák megnyitó előadásaként [...].

     Ezek az esszék alkotják a kötetMérföldkövek az ezredfordulón című első fejezetét, és a korunkban felmerült/felmerülő létmeghatározó kérdések, problémák némelyikét járják körbe az azokról való egyéni gondolkodásom szintjén az útkeresés, illetve a megtalált út összefüggésében. Az eddig megtett szellemi utazásaimon kialakult sajátos látásmód segítségével keresem a választ olyan témákban, mint a tradíció és változtatás, a regionalizmus és egyetemesség, a nemzeti kultúra és történelem, a kisebbségi és európai lét, valamint a nemzeti összetartozás meg- tapasztalt/megtapasztalható megnyilvánulása.

    Arra vonatkozóan, hogy miként jutottam el egyedi gondolkodásomban az írásaimban kifejezésre juttatott felismerésekig, részint a kötet Olvasmányok vonzásában című, második részében közzétett esszék adhatnak választ. Ezeknek az általában rövid írásoknak egy része a Hét Napban jelent meg a Könyvszéli jegyzetek sorozatban, közülük számosat pedig az Újvidéki Rádió dr. Franyó Zsuzsanna által szerkesztett Szempont című műsorában olvastam fel a harmadik évezred elején. Néhány tanítómesteremnek tekintett szellemi óriásról is vallanak ezek a rövid lélegzetű eszmefuttatások. [...]

    A kötet harmadik részében főleg klasszikus tanulmányok, valamint esszétanulmányok találhatók, melyek a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeiben, hazai és külföldi – magyarországi és romániai – tematikus kiadványokban láttak napvilágot. [...]

    ...a Variákban összegyűjtött írások a szerteágazó művelődéstörténeti kutatásaim egy-egy szegmensét veszik számba, gyakran az összefüggések viszonylatában. Egyben ezek a szakdolgozatok, tanulmányok hitelt tesznek a kutatói munka lelket melengető és gazdagító szépsége mellett, megelőlegezendő az értelmes emberi élet esélyének a megvalósítását a jelenben megnyilvánuló elértéktelenedett, a pillanat szülte, csak látványt becsben tartó, anyagelvű világunk ellenére.

     E kötet elkészítése számomra örömforrás volt. Azé az örömforrásé, mely végtelen, mint a kozmikus energiákból táplálkozó szeretet. Tiszteletadás, de egyben figyelmeztetés is arra vonatkozóan, hogy aki megfeledkezik a múltból felszínre hozható műveltségbeli szellemi értékekről, nem fogja tudni kiérdemelni majd a jövő nemzedékek megbecsülését sem. 

                                                                                                                                            (Káich Katalin)

 

Műfaj: esszék, esszétanulmányok, tanulmányok

 

Kiadás éve: 2017 

 

 

    Szabadka rajz