Kezdőlap | Kiadványaink > Káich Katalin: A színész és a ...

Káich Katalin: A színész és a színjáték dicsérete

    A szabadkai magyar nyelvű hivatásos színjátszás első negyven éve bemutatásának egy lehetséges változata ez a színháztörténeti könyv, mely a megvalósított színielőadásokat és a színészi játékot elemző korabeli vajdasági magyar színházi kritikák és egyéb vonatkozású írások alapján íródott. Az első negyven év egyik alapvető sajátossága a nép- színházi/repertoárszínházi jelleg volt. A színházi előadások okán, ily mó- don kívánok emléket állítani rendezőknek, díszlet- és jelmeztervezőknek, zenei munkatársaknak, koreográfusoknak, de mindenekelőtt a produk- ciókat realizáló színészeknek, mert Ascher Tamás neves magyar ren- dezővel együtt hiszem és vallom, hogy: „a színház lelke és lényege a színész!”.

                                                                                                                                                                                   (Részlet a szerző előszavából)

Káich Katalin
    Szabadka rajz