Kezdőlap | Kiadványaink > Hózsa Éva: Mesterségem: ...

Hózsa Éva: Mesterségem: irodalomtanár

   Az irodalomtudományi kutatások egyik legnagyobb kihívása napjainkban annak a feltérképezése, hogy hogyan szövődnek egymásba a különböző korok szövegei, hogyan alakul a bábeli könyvtár. A kötet szerzőjének eme szőttesek tanulmányozására módja van nem csupán az irodalmi és irodalomelméleti szövegek, hanem egyetemista tanítványai dolgozatainak vizsgálatakor is. Tanárként, mintegy a dialógushálók mediátoraként módja van kimutatni, a hallgatók hogyan építik be szövegeikbe az önértelmezési folyamatok lecsapódásaként a megélt irodalmi alkotások hozadékait.

    Módszertantanárként, a vizsgatanítások követőjeként figyelemmel kísérheti azt is, miképpen épülnek egymásra az általános iskolai, középiskolai és egyetemi oktatásban szerzett ismeretek, hogyan változnak az olvasói stratégiák, miképpen befolyásolják a tanulókat a művészetek új közvetítési lehetőségei, milyen eljárásokra, új eszközökre, módszerekre, újfajta érzékenységre van szükség ahhoz, hogy a tanulókhoz közelebb hozhassuk az irodalmi anyagot. Úgy, hogy gyúrható, fogyasztható, beépíthető, felemelő és szórakoztató, gondolkodtató és szívmelengető is legyen egyszerre.

    Mivel a szerzőnek rálátása van arra, milyen hangsúlyeltolódások történtek az oktatásban a befogadói elvárásokban, számos ötletet ad, illetve emel ki tanítványai óraterveiből annak elősegítésére, hogyan juthatnak el a tanulók az interaktív oktatás, a figyelemfelkeltő ráhangolódási tevékenység, a jól megválasztott munkaforma, a tanár személyes kisugárzása révén a jelentésteremtésig, az irodalom élményszerű befogadásáig.

       A kötet tanulmányai nyilvánvalóvá teszik az új típusú irodalmi törekvések, mediális, intertextuális és interdiszciplináris vonatkozások, a populáris regiszter beépítését az oktatásba, de a szerző nem reked meg az előszobában, hanem számos elmélyült tanulmány segítségével nyújt betekintést az egyes alkotói opusok eredményes tanításába.

    Mivel a dolgozat szerzője az oktatás-módszertani kérdéseket mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásaiban feldolgozta, kontinuitásában bemutatta, s tanulmánykötete egy folyamatosan végzett kutatói tevékenység fontos összetevője, a munkát jó szívvel ajánlom olvasásra.

 

                                                                                                                              (Katona Edit utószava)


Műfaj: tanulmányok

Kiadás éve: 2013

    Szabadka rajz