Kezdőlap | Kiadványaink > Hicsik Dóra: A bácskai Kosztolányiak ...

Hicsik Dóra: A bácskai Kosztolányiak – Nemeskosztolánytól Szabadkáig

     Kosztolányi Árpád szabadkai gimnáziumi tanár volt. Amíg éltek olyanok, akik még láthatták, hallhatták őt, ő volt a Tanár úr, az Igazgató úr. Alakja lassan elhalványult a kortársai emlékezetében, de tovább élt az irodalomban – mint Kosztolányi Dezső imádva féltett édesapja.

    Ki volt Kosztolányi Árpád? Mi igaz azokból a történetekből, érzésekből, amelyek fiának a műveiben bukkannak fel személyét illetően? Összegyűjtöttem a Szabadkán fellelhető dokumentumokat, visszaemlékezé- seket, hogy kirajzolódjon egy élet, egy kissé magába forduló, művelt, vastag páncélt viselő emberé, aki még önmaga előtt is titkolta érzékenységét.

   Kosztolányi Árpád életútjának bemutatása előtt felvázolom a bácskai Kosztolányi család főbb alakjait, történeteit, hogy érthetőbbé váljon az a sors, amely az író apjának adatott.

   Ifj. Kosztolányi János születési dátumának kivételével tisztázottak és bizonyítottak a Kosztolányi Árpád apai és anyai ágára vonatkozó életrajzi adatok is. A családfába bekerülő újabb adatoknak (Kosztolányi Lajos és János rokoni viszonya) köszönhetően bizonyított a költő családjának és a nemeskosztolányi Kosztolányi családnak a rokoni köteléke. Ezenkívül sikerült tisztázni néhány eddig tévesen használt dátumot, adatot is.

    Nem foglalkozom Kosztolányi Dezső irodalmi munkásságával, műveire csak akkor utalok, ha azok összefüggésbe hozhatók az édesapjával, illetve a családja történetével.

  Köszönettel tartozom Kosztolányi Zoltánnak, hogy családtörténeti kutatásainak eredményeit rendelkezésemre bocsátotta.

    Kosztolányi Árpád kiemelkedő szereplője volt annak a Szabadkának, amely körülvette és motiválta fiát, annak a Szabadkának, amely Kosztolányi Dezső révén a magyar irodalom helyszíne lett.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                (Bevezető)

Műfaj: családtörténet

 

Kiadás éve: 2017

 

    Szabadka rajz