Kezdőlap | Évkönyvek > Életjel Évkönyv 7 > Tartalom

Tartalom

Jung Károly: Tíz év halál (vers)  5

Juhász Géza: „... Valami szenvedélyesen él és folytatódik...”

(Négy évtized az írók, olvasók – az irodalom szolgálatában)  7

Tomán László: Szép Szó Élő Irodalmi Szemle (1956–1958)  15

Hózsa Éva: Emléklapozás  17

Bányai János: Konrád György két mondatáról  19

Ács Károly: Szabadka-óda (verstöredék)  22

Bence Erika: Kilátás házból, kertből

(Az Életjel Könyvek szellemi kisugárzásáról)  23

Pódiumunkon hangzott el

Csáth Géza emlékezete  25

Dér Zoltán: Romlás és boldogság

(Egy életmű új elemei)  25

Hózsa Éva: A lélek lett más

(Csáth Géza ismeretlen naplójegyzeteiről)  33

Szajbély Mihály: Jegyzet Csáth Géza Jolán című töredékéhez  38

Magyar László: Csáth Géza ismeretlen pályaműve  40

Brenner József (Csáth Géza): Ember, természet, tudomány  41

Keresztúrszki Ida: Az örök áfium

(Megalkotható-e Csáth Géza Ópium című novellájának új olvasata?)  41

Tolnai Ottó: Palicsi P. Howard feljegyzéseiből  60

Rákai Orsolya: A gimnazista Csáth zeneszerzői kísérletei  61

Vendégeink: kortárs írók és művészek

Konrád György: Kevesebb fegyvert – több áramlást!  73

Farkas Zsuzsa: Egy kicsit fesztelenebbül, uraim!

(Beszélgetés Konrád Györggyel)  79

Lovas Ildikó: A költészet játéka

(Szabadkán járt Lator László és Mészöly Dezső)  84

Rőhrig Ottó: Nagy vállalkozás

(Beszélgetés Túri Gáborral)  87

Hózsa Éva: Újra és újra útra kelünk  91

Kincses Kovács Éva: A költészet napján  92

Portrék, vallomások

Farkas Zsuzsa: Oldhatatlan szenvedéllyel

(Beszélgetés Dévavári Zoltánnal)  95

Dér Zoltán: Vallomás  99

Gobby Fehér Gyula: Dévavári Zoltán 70 éves  100

Fekete J. József: Felbecsülhetetlen szolgálat

(Dér Zoltán hetvenéves)  101

Franyó Zsuzsa: Egy szellemi mozgalom kezdeményezője  102

Dudás Károly: Szolgálatban

(A hetvenéves Dér Zoltán köszöntése)  103

Kopeczky László: Fénykor  104

Pap József: Jövendölés (vers)  105

Burkus Valéria: Szobrot a kőben  105

Ladislav Kovačić: A költészet átélésének öröme Horváth Emma

versmondó műhelyében  108

Horváth Emma: Tanítani a versmondást  110

Mihályi Katalin: A versmondás csapatmunka  112

Dévavári Zoltán: Küldetéstudat  115

Milovan Miković: Pataki László önéletrajzáról  117

Farkas Zsuzsa: A cseresznyefa virága

(Vendégségben Heck Paulánál)  118

Roncsák Alexander: Gyöngy – gyűrűző időben

(Korhecz Imolával – korszakhatáron)  121

Horváth Emma: Korhecz Imoláról  124

Krekity Olga: A világ az egy közös űrhajó

(Beszélgetés Illés Zoltánnal)  126

Pausity (Krekity) Olga: Bemutatom...

Illés Zoltánt  129

Pajos Gizellát  130

Lőrinc Zsuzsannát  132

Kerek Editet  134

Raffai Tündét  136

Czifra Erikát  138

Lőrinc Erikát  140

Kecsenovics Máriát  142

Jamrik Editet  144

Dudás Károly: Bajza Viktóriáról  146

Krekity Olga: Fiatal tehetségeink  147

Roncsák Alexander: Szélmezőn Toma Viktóriával  150

Az élőújság negyvenéves jubileuma

Gubás Ágota: Egy jubileumi est forgatókönyve  153

Dr. Skenderović Horváth Teréz: Az Életjel jubileumára  156

Dudás Károly: A tűz őrzői (Negyvenéves az Életjel)  157

Burkus Valéria: Irodalmi szalon  158

Brenner János: Volt egyszer egy színház  159

Dér Zoltán: Hagyomány- és értékőrzés  166

Dudás Károly: Az élet maga  170

Barácius Zoltán: Százezer szép szó  172

Mihályi Katalin: Százezer szép szó ad Életjelet rólunk  176

Zlatko Romić: Hagyomány és értékőrzés

(A negyvenéves Életjel ünnepe)  177

Az Életjel visszhangja

Előadásaink  179

Könyvkiadásunk  145

Az Életjel estéi  363

A Csáth Géza Művészetbaráti Kör műsorai  443

Díjak és elismerések  461

Díjak, oklevelek, emléklapok

Korhecz Imola  472

Toma Viktória  474

Basity Petra  476

Basity Gréta  477

Váradi Lívia  478

Kiadványaink

Életjel Miniatűrök  479

Életjel Könyvek  479

Halottaink

Herceg János (1909–1995)  483

Tallós Zsuzsa (1953–1995)  484

Branko Cvetković (1930–1995) 485

Czehe Gusztáv (1923–1996) 486

Dr. Dávid András (1935–1996)  487

Dr. Mészáros Sándor (19291996)  488

Szárits Piroska (19061996)  489

Petrik Pál (19161996)  490

Csiffáry Mária (19041996)  491

Remete Károly (19121997)  492

Gajdos Tibor (19171997)  493

Galamb János (19191997) 494

Koncz István (19371997)  495

Dungyerszki Melánia (19291997)  496

Szekeres László (19311997)  497

Petkovics Kálmán (19301998)  498

Magyar László (19371998)  499

Juhász Erzsébet (19471998)  500

Utószó  501

    Szabadka rajz