Kezdőlap | Évkönyvek > Életjel Évkönyv 2 > Utószó

Utószó

      AZ ÉLETJEL tevékenysége az elmúlt öt esztendő alatt annyira kiterebélyesedett, hogy az élőújság rendezvényein kívül szellemi életünk más területein is – a társult munka formáiban – érvényesítette termékenyítő erejét. A szerkesztőbizottságot e kötet összeállításakor az a gondolat vezérelte, hogy az itt közzétett írások hívek tükrözzék sokoldalú törekvéseit. A pódiumunkon elhangzott előadásokból szemelvényeket helyszűke miatt nem közölhettünk.

 

*

   A BÍRÁLATOK mérlegelésekor azokat az írásokat is figyelembe vettük, amelyek akár rendezvényeink, akár kiadványaink fogyatékosságaira is rámutattak. A szerkesztőség azonban mellőzte az olyan kritikákat, illetve recenziókat, amelyeknek a hangvétele és tartalma programunk lényegét tagadja, kétségbe vonja törekvéseink helytállóságát és olyan kitételekkel terhes, amelyek nem felelnek meg valóságunknak.

*

     AZ ELMÚLT öt év alatt csaknem annyi előadás hangzott el, mint az ezt megelőző tíz évben: 103. Az előadók száma ezerről ezerötszázra emelkedett s rendezvényeinket több mint harmincezer ember hallgatta végig. Örvendetes jelenség, hogy mind az előadók, mind a hallgatók között megkétszereződött a fiatalok száma. Áldozatot nem kímélő lelkes közreműködésükért meleg köszönettel tartozunk.

 

*

    AZ ÉLŐÚJSÁG tizenöt év alatt összesen 207 estet rendezett. Az első tíz évben megtartott 104 műsorról előző évkönyvünkben számoltunk be. Az újabb 103 szám közül 1967. november közepétől 5, 1968-ban 15, 1969-ben 19, 1970-ben 24, 1971-ben és 1972-ben pedig 20-20 jelent meg.

 

*

   IRODALMI (KÍSÉRLETI) SZÍNPADUNK együttese 24 előadást tartott: 1968-ban 1, 1969-ben 8, 1970-ben, 1971-ben és 1972-ben pedig 5-5 alkalommal lépett közönség elé.

 

*

   A CSÁTH GÉZA KÖR – amellett, hogy vers- és prózamondói nagyestéinken rendszeresen szerepeltek – 85 miniműsort is tartott. Tagjai 1968-ban 11, 1969-ben 39, 1970-ben 18, 1971-ben 11, 1972-ben pedig 6 ízben mutatkoztak be önálló programmal a közönségnek, vagy láttak vendégül más előadókat.

*

    FIATAL ELŐADÓINK hazai és külföldi szemléken is nagy sikerrel szerepeltek. Kollár Ilona és Bóka Zsuzsa 1969-ben a zsablyai tartományi vetélkedőn jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a köztársasági szavalóversenyen, s azon az előbbi a harmadik helyen végzett. Egy évvel később ifjúsági színjátszó együttesünk a legjobbnak bizonyult az Amatőrök Színjátéka elnevezésű bajmoki találkozón. Ugyanabban az évben versmondóink különdíjjal és oklevéllel tértek haza a balassagyarmati nemzetközi irodalmi Színpadi Napokról. Brusznyai Erzsébet egyszer, Pribilla Valéria pedig kétszer első lett versmondásban a Jugoszláviai Magyar Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén. Ez év áprilisában a Jugoszláviai Magyar Középiskolások Színművészeti Találkozóján a bírálóbizottság fiataljaink előadását első díjjal jutalmazta és Pribilla Valéria produkcióját a kimagaslóan legjobb alakításnak minősítette: ugyanakkor Árokszállási László érett játékáért, Bajza Viktória pedig szép kiejtéséért kapott díjat. A Csáth Kör ötévi munkáját az Ifjúsági Szövetség szabadkai községi választmányának illetékes bizottsága is igen eredményesnek értékelte, és a művészetbaráti kört ez év novemberében Szabadka Ifjúsága-díjjal, plakettel és oklevéllel tüntette ki.

 

*

    EGYETLEN VÁLLALKOZÁSUNK sem ért volna el komoly visszhangot, ha lelkes közönségünk nem támogat bennünket, akkor is, amikor új kezdeményezésekkel léptünk a nyilvánosság elé. Az irodalmi Színpad, a Csáth Géza Művészetbaráti Kör és az Életjel Miniatűrök csak így juthattak el arra a szintre, amelyen már szellemi életünk új, többet ígérő lépteire lelhetünk.

 

*

    ÖT ÉV munkáját felölelő kötetünk városunk és környezetünk kulturális politikáját is tükrözi. Az itt egybegyűjtött írásokat a szabadkai községi képviselő-testület, a művelődési közösség és a Munkásegyetem segítségével és sokoldalú támogatásával jelentethettük meg.

 

*

    Ez az évkönyv az elmúlt öt év munkáját összegezi, de az Életjel első két, tizenöt évvel ezelőtti előadásáról szóló, utólag előkerült írást is közöl, hogy ezzel is teljesebbé tegye az élőújságunkról kialakult képet.

*

    A fényképfelvételeket BRENNER JÁNOS, DORMÁN LÁSZLÓ, FŐZŐ JÓZSEF, IFJÚ GÁBOR, KOCZÓ FERENC, MOLNÁR MEGYERI ISTVÁN, PERTICS LAJOS és VALIHORA ISTVÁN készítette.

 

*

   Első évkönyvünk 48. oldalán tördelési hiba miatt Garay Béla és Barácius Zoltán képaláírása fölcserélődött.

    Szabadka rajz